De getijdengebeden van de nonnen zijn in blauw aangegeven. Je kunt deze naar eigen believen bijwonen.

Ons programma is in het rood aangegeven.